Uzņemšanas noteikumi

 

Izglītojamo uzņemšanas kārtītība