Skola ar fonda līdzfinansējumu piedalās aktivitātē  Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ar projektu „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām „Būvniecība”, „Kokizstrādājumu izgatavošana” un „Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā”. Projektā noslēgusies celtniecības fāze, kuras laikā restaurētas 2 skolas ēkas un uzcelta multifunkcionālā halle praktiskajām nodarbībām. Projektā vēl paredzēts iepirkt aprīkojumu visām projektā iesaistītajām izglītības programmām.