Tehnikuma sasniegumi

  • Rīgas Tehniskās universitātes pateicība 

 

  • Eiropas Komisijas pateicības vēstule