Tehnikuma sasniegumi

  • Rīgas Tehniskās universitātes pateicība 

 

  • Eiropas Komisijas pateicības vēstule 

 

  • Saldus novada domes pateicība par dalību izstādē - Ražots Saldus novadā