Tehnikuma apraksts

 

Saldus tehnikums ir valsts dibināta Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša izglītības iestāde.

Izglītības iestāde un visas izglītības programmas ir akreditētas līdz 2020. gada 23. februārim.

2016. gada 5. janvārī Saldus Profesionālā vidusskola iegūst profesionālās izglītības kompetences centra statusu. Ar 2016. gada 5. janvāri Saldus Profesionālās vidusskolas nosaukums ir "Saldus tehnikums".

2015. gadā skola izstrādāja "Saldus Profesionālās vidusskolas attīstības un investīciju stratēģiju  2015.- 2020. gadam".

2016./2017. mācību gada mērķis - kvalitatīvs izglītības process darba vides mainīgajos apstākļos.

Skolas vērtība ir pedagogi un darbinieki, kuri nodrošina labvēlīgu mācību vidi.  24 pedagogiem ir maģistra grāds. Skolas pedagogi iesaistījās ESF projektā Vispārējās izglītības programmu vai pirsmskolas izglītības programmu, vai profesionālo izglītības programmas pedagogu profesionālās darbības novērtēšana.

Visās izglītības programmās teorētiskās zināšanas izglītojamie iegūst no pedagogiem - nozares speciālistiem, kuri pamatdarbā strādā dažādos nozaru uzņēmumos.

Visām izglītības programmām sadarbības partneri Maltā, Vācijā, Francijā, Somijā, Itālijā, Lietuvā, Spānijā.

Mācību laikā izglītojamie saņem valsts stipendiju no 10 eiro līdz 150 eiro.  Eiropas Sociālā fonda finansētās grupās projektā Jauniešu garantijā ikmēneša stipendija līdz 115 eiro.  

Skolā ir dienesta viesnīca, bibliotēka, ēdnīca un sporta zāle.