Mācību materiāli


Viesnīcu pakalpojumi

Ēdināšanas pakalpojumi

  • G.Otto Pārtikas produktu zinība Sēnes 

 

  • S.Galbaliņa Eksāmena jautajumi Kalkulācijā  

 

  • S.Galbaliņa Sabiedriskās ēdināšanas tehniskā dokumentācija  

 

Būvniecība

 

  • A.Punculis Būvķīmijas produkti    

 

  • A. Puncule Skices un tehniskie zīmējumi profesionālajā grafikā 


Datorsistēmas

 

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

 

  • L.Brizga Angļu valoda Tipiskās kļūdas skolēnu rakstu darbos angļu valodā 

 

  • L.Birkvalde Matemātika Testi matemātikā