PIKC Saldus tehnikums2017. gada 4. oktobrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

19.06.2018. skolā notika divas lekcijas “Veselība – veiksmīgas karjeras pamats”, kurās audzēkņi no IP “Būvniecība”, IP “Datorsistēmas” un IP “Programmēšana” tikās ar ārstu Gundaru Kukli, lai uzzinātu un noskaidrotu, izprastu, kā veselīgs dzīvesveids ietekmē veiksmīgu turpmākās karjeras veidošanu. 
Viņiem saprotamā veidā pārrunājot gan veselīga dzīvesveida, gan ar dzimumattīstību saistītus jautājumus. Sevišķa uzmanība tika pievērsta puišu izglītošanai, viņu domāšanas un uzvedības īpatnībām skolas gados, lai viņi izaugtu vīrišķīgi, būtu prasmīgi savā turpmākajā karjerā.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

14. 06. 2018. IP “Skaistumkopšanas pakalpojumi” 2. kursa audzēknēm bija lekcija – praktiskā nodarbība “Mana karjera modes jomā” , kuru vadīja  Andris Ruskulis - modes un stila studijas vadītājs un īpašnieks. Multi modes mākslinieks: apģērbu dizainers, “make up” mākslinieks, stilists, matu krāsu speciālists – kolometrists., lai iepazītu viņa darba ikdienu un uzzinātu, kādas prasmes un personības īpašības palīdz šīs profesijas pārstāvjiem darba tirgū. Praktiskajā nodarbībā lektors demonstrēja, kā veiksmīgāk noteikt gadalaiku atbilstību klientiem. 
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

12.jūnijā uz Saldus tehnikumu bija atbraucis fitnesa treneris, pasaules čempionāta bronzas medaļas ieguvējs, Saldus tehnikuma absolvents Lauris Gabrāns, kurš 1.un 2.kursa ugunsdzēsējiem-glābējiem stāstīja par savu karjeru sportā, ēšanas paradumiem un sportista ēdienkarti, demonstrēja dažādus smagatlētikas vingrinājumus.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
 

2108. gada 13. jūnijā Saldus stadionā IP “Ugunsdzēsība un ugunsdrošība” 1. un 2. kursa audzēkņiem bija praktiskās nodarbības  Sportisko aktivitāšu nozīme ugunsdzēsēju profesijā”, kuru vadīja treneris Ansis Pūce ar jauniešiem diskutēja par sportisko aktivitāšu nozīmi cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā un to lomu veselības veicināšanā, Apmainījās ar iedvesmojošiem stāstiem par treniņu nozīmi, regularitāti, motivāciju un iespējām pilsētā, pēc tam izpildīja dažādus vingrinājumus pāros un grupās, akcents tika likts uz to, ka viens nav cīnītājs, darbā ir nepieciešama komanda, audzēkņi centās doto uzdevumu paveikt pēc iespējas ātrāk un kvalitatīvāk, situācijas pietuvinot reāliem dzīves apstākļiem, pēc doto uzdevumu izpildes bija iespējams novērtēt jauniešu vispārējo fizisko un psiholoģisko sagatavotību.
           
Izdevumus plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

 

8. maija divās lekcijās  „Sociālo prasmju nozīme karjeras attīstībā” kopā ar lektori, pašizaugsmes un holistikas treneri, Ievu Daugelu bija 3.c un 2. d kursi.  Lekcijās audzēkņiem bija iespēja uzzināt un noskaidrot, kādi ir lietišķās saskarsmes pamatprincipi, kā pašu uzvedība un izturēšanās ietekmē darba devēja attieksmi pret darbinieku. Lektore galveno uzsvaru lika uz cilvēku savstarpējo mijiedarbību, komunikācijas mākslu sociumā, kā attīstīt personību kā pakāpienu karjerā, kā noturēt psihosomatisko balansu.

Pasākumi notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

3. maija lekcija ”Tavs motivācijas kods” kopā ar lektori, pašizaugsmes un holistikas treneri, Ievu Daugelu  2.e un 2. p kursiem bija par sevis izzināšanu, kā izmantot savus resursus apzinātai karjeras veidošanai. Audzēkņi uzzināja, kā šodienas rīcība un lēmumi var ietekmēt nākotnes profesionālo karjeru, kā strādāt komandā, ievērojot profesionālo ētiku, saskarsmi. Audzēkņi centās rast atbildi jautājumam: “Kā izvirzīt mērķi, lai sasniegtu augstāku profesionālo kompetenci?”

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

19. aprīlī skolā notika pasākums „No idejas līdz … - kompetenču pieeja ģeometrijas mācīšanā”, kura laikā 2. g kursa audzēkņi skolas kokapstrādes darbnīcā lektora Anša Ābula vadībā iepazinās ar koksnes paraugiem un iemācījās tos atšķirt. Pēc lektora dotā rasējuma ir izgatavoti seši koka namiņu modeļi. Izglītojamie strādāja sešās grupās, savstarpēji sadarbojoties, paši vadot izziņas procesu. Lektora vadībā izglītojamie strādāja ar kokapstrādes rokas instrumentiem. Izglītojamie veica nepieciešamos mērījumus un aprēķinus, lai noteiktu laukumus un tilpumu. Iemācījās aprēķināt laukumu neregulāras formas laukumam. Pilnveidoja izpratni par sakarībām starp dažādām  tilpuma mērvienībām.

Attīstīja prasmi darboties komandā.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

18. aprīlī bija meistarklase “"No idejas līdz …" - radošās idejas no netradicionāliem materiāliem”, kurā piedalījās 1.s-2 kursa audzēknes. Lektors Andris Punculis meitenes iepazīstināja ar dažādiem virsmu dekoratīvās apdares veidiem, materiāliem un uzklāšanas tehnoloģiju. Praktiski darbojoties, veica virsmu dekoratīvā apmetuma Stuco Decor di Luce (Venēcijas apmetums),  uzklāšanu, sienu dekoratīva reljefa izveidi un krāsošanu ar lazurējošām un speciālām krāsām (piemēram Sadolin Effekt Antique). Iepazinās arī ar frēzētu un liektu ģipškartona  elementu izgatavošanu ar iekārtu PFT Boardmaster un to pielietošanu, praktiski izgatavoja frēzētas ģipškartona kastītes, kuras pārklāja ar Venēcijas apmetumu.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

16. aprīlī skolā bija meistarklase  "No idejas līdz …" - fotogrāfija un fotografēšanas pamatprincipi”, kur audzēkņi no IP “Skaistumkopšanas pakalpojumi”, un IP “Programmēšana” kopā ar lektori Kitiju Karazinu ieguva priekšstatu par gaismas izmantošanu vienota tēla veidošanā, par fotografēšanas iespējām ar digitālo kameru un profesionālajām kamerām. Pēc tam sekoja konkrēti piemēri, kā tieši tehniski apstrādājama fotogrāfija, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.

 

Kāda tehnika izmantojama un kādas gaismas, kādi rakursi visvēlamākie. Vienīgais ierosinājums no audzēkņiem – gribam šādu tikšanos vēl un daudz ilgāk.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.