Ar vidusskolas izglītību

  • Datorsistēmu kiberdrošības speciālists  JAUNUMS ar nozares atbalstu

Ar pamatizglītību, mācību ilgums 4 gadi