Kvalifikācijas "Ēku būvtehniķis" darba grupas sanāksme

feb
12

 

8. februārī tehnikumā uz kvalifikācijas "Ēku būvtehniķis" darba grupas sanāksmi bija ieradušies pedagogi no Rīgas Celtniecības koledžas. Kopīgās sarunās un diskusijās tika apspriesti jautājumi, kas saistīti ar modulārās izglītības programmas īstenošanas saturu, metodiku, mācību procesa plānošanu un organizēšanu.

 

Saldus tehnikuma direktora vietnieces un skolotāji dalījās pieredzē un iepazīstināja ar labās prakses piemēriem - dokumentāciju, praktisko mācību īstenošanu.

 

Tikšanās notika ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" (vienošanās Nr.8.5.3.0/16/001) ietvaros.