2012./2013.m.g. aktualitātes

 • 2012./2013.mācību gads
   

JŪNIJS 2013

 • Izlaidums 29. jūnijā, plkst.13:00, sporta zālē
 • 17. jūnijs, 9:00-17:00 - dokumentu pieņemšana no reflektantiem.
   
 • 14. jūnijs - Starptautiskā sporta diena Lietuvā, sadarbībā ar Mažeiķu tehnisko skolu.
   
 • 10. jūnijs Viesošanās uz ASV kuģa 

Šī gada  10. jūnijā Kristīne Rašmane un Dāvis Strods devāmies uz Venstpili kā labākie jaunsargi. 

Ar mums, protams, brauca Kalnu, Priekules, Grobiņas, Liepājas un Pāvilostas jaunsargi.

Mums tika dota iespēja apskatīt ASV kuģi un, protams, sasveicināties ar viņiem.  Mums tika izrādīta ASV kuģa iekšpuse un ārpuse, kā arī 5 cilvēkus, kuriem bija jāuzvelk ugunsdzēsēju formas. Šīs formas bija orģinālas, ļoti vienkāršas ar savādākiem atribūtiem nekā Latvijas ugunsdzēsējiem. Apskatījuši un pasmējušies, atvadījāmies un gājām tālāk.

Mūsu nākamais mērķis bija apskatīt virsnieka kajīti,  kura bija ļoti interesanta, mums tika izrādīts viss kuģis, kur ieraudzījām interesantas lietas. Mums ļoti patika šī pavadītā diena Ventspilī.

Katrs ieguvām no šī brauciena kaut ko jaunu un interesantu. 

 • 6.-7. jūnijs Balvu svētki

6.-7. Jūnijā Balvu pilsēta uzņēma Latvijas profesionālo skolu pašdarbniekus dziesmu un deju pasākumā “Vārdi un darbi, kas vieno …”.Uz svētkiem ieradā ap 1000 jauniešu no visiem Latvijas vēsturiskajiem novadiem. Neskatoties uz savdabīgajiem laika apstākļiem: lielo karstumu un tam sekojošo negaisu un lietu, pasākums bija ļoti krāsains un emocionāls. Divu dienu garumā uz mazās skatuves uzstājās skolu teātri un citi mazie kolektīvi, bet lielkoncertā dalību ņēma pilnīgi visi pašdarbnieki. Mūsu skolu svētkos pārstāvēja skolas vokālais ansamblis, teātra pulciņš un jauniešu deju kolektīvs “Rota “.

 • 5. jūnijs Tūrisma skrējiens “TRAKAIS PILSĒTNIEKS “

5.jūnijā skolas audzēkņu pašpārvalde kursu komandām organizēja tūrisma skrējienu Saldus teritorijā. Komandas veica dažādus uzdevumus septiņos kontrolpunktos .Uzdevumos audzēkņi varēja sevi apliecināt erudīcijā, sportā, radošumā un atraktivitātē. Pirmo vietu ieguva 1.a/b. kurss.

 • 5.jūnijs Pasākums JIC "Šķūnis" 

5.06.2013. Saldus Jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centrā „Šķūnis” (JIC „Šķūnis”) norisinājās izglītojošs pasākums par vides pielāgošanu pēc universālā dizaina (UD) principiem, kas tiek rīkots vērienīgas kampaņas ietvaros. Kampaņas mērķis ir veicināt sociālo integrāciju Kurzemes plānošanas reģionā, padarot apkārtējo vidi vienlīdz pieejamu ikvienam cilvēkam, kā arī informēt sabiedrību par UD principiem. Saldus Profesionālo vidusskolu pārstāvēja Dāvids Strods, Mārtiņš Cīrulis, Andris Pinkovskis, Sintija Širmahere un Ginta Susekle.

Pasākuma laikā varēja uzzināt, kas ir UD, un sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo biedrību piedalīties izglītojošajās simulācijas spēlēs, piemēram, izmēģinot tiflotehniku, kas ir paredzēta cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Ikvienam interesentam bija iespēja pašam iesaistīties apkārtējās vides pielāgošanā JIC „Šķūnis”, izmantojot speciāli tam paredzētus materiālus. Šajā pasākumā piedalījās arī Saldus jauniešu domes „Es un mēs”, biedrības „Sauja”, Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas pārstāvji un Saldus 1.vidusskolas, Saldus pilsētas 2.vidusskolas jaunieši.

UD ir domāšana un process, kura rezultātā top produkti un pakalpojumi cilvēkiem ar visdažādākajām vajadzībām – grūtniecēm, ģimenēm ar bērniem, riteņbraucējiem, invalīdiem, pensionāriem u.c. Sabiedriskais transports ar pazeminātu grīdu, uzbrauktuves un nobrauktuves, luksofori ar skaņas signālu, riteņbraucēju celiņi un riteņu novietnes, bērnu istabas – tie ir tikai daži UD piemēri, kas ļauj mums justies ērti un droši. Papildu informāciju par UD ir atrodama šeit: www.videspieejamiba.lv.

 • 3. - 7.jūnijam - Pārrobežu LAT LIT projekta ietvaros notiks IP ‘’Kokizstrādājumu izgatavošana” plenērs, kurā piedalīsies Saldus Profesionālās vidusskolas audzēkņi un skolotāji, kā arī Lietuvas audzēkņi un skolotāji.
   

 

MAIJS 2013

 • Saldus Profesionālā vidusskola piedalījās Saldus novada svētku dažādos pasākumos. Tika izveidota izstāde un radošās darbnīcas, pašdarbības kolektīvi rādīja priekšnesumus Sporta hallē, dejotāji uzstājās 18. maija koncertā, dramatiskais kolektīvs - kopizrādē "Sprīdītis". Skolotāji un audzēkņi, spītējot karstumam, piedalījās svētku gājienā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17.-18. maijam Saldus novadā svētki, kuros piedalīsies arī mūsu skola.

17. maijā - Saldus sporta hallē

10.00-18.00 - prezentēsim skolu izstādē, lieliem un maziem apmeklētājiem piedāvāsim dalību RADOŠAJĀS PROFESIONĀLAJĀS DARBNĪCĀS.

15.00 - Saldus sporta hallē uz skatuvs varēs noskatīties Saldus Profesionālās vidusskolas koncertuzvedumu .

18. maijā

11.00-12.00 - kopā ar saldeniekiem  dosimies teatrālajā gājienā

13.00-18.00 - prezentēsim skolu izstādē, lieliem un maziem apmeklētājiem piedāvāsim dalību RADOŠAJĀS PROFESIONĀLAJĀS DARBNĪCĀS.

13.30 - parkā pie BJC - Saldus novada skolu teātru kopizrāde “SPRĪDĪTIS “(piedalās arī mūsu skolas teātris un vokālais ansamblis).

18.00 - Kalnsētas parkā – SVĒTKU KONCERTS (piedalās mūsu deju kolektīvs “Rota “).

Sveicam mūsējos: 2.c-1., 2.b., 2.g. ar veiksmīgu startu ZZ čempionāta pusfinālā!

  

 • 6.-10. maijs Sadarbības līgums ar Maltu/MCAST

Laikā no 6. maija līdz 10. maijam skolas direktors O.Garoza un skolas pārstāvji atradās Maltā, lai iepazītos ar Maltas mākslas zinātņu un tehnoloģiju koledžu.

Sadarbības līgums paredz abu valstu profesionālās izglītības programmu izpēti un labākās pieredzes izmantošanu abās skolās,  pedagogu un izglītojamo pieredzes apmaiņas braucienus, starptautiska sertifikāta ieguvi kvalifikācijā ugunsdzēsējs–glābējs.

Vizītes laikā skolas direktors O.Garoza , direktora vietnieces izglītības un profesionālajā darbā  L.Mežzīle un I.Kunkule, IP Datorsistēmas profesionālo mācību priekšmetu skolotāja E.Liekmane iepazinās ar  Maltas mākslas zinātņu un tehnoloģiju koledžu un izglītības centru Gozo salā, vēroja mācību stundas un tikās ar dažādu institūtu vadītājiem, lai labāk izprastu skolas darba organizāciju izglītojamo atbalsta sistēmā un praktisko mācību organizācijā.

Maltas mākslas zinātņu un tehnoloģiju koledžas raksturojums: vienīgā lielākā profesionālā izglītības iestāde Maltā. Skolā mācās 10 tūkstoši izglītojamie, t.sk. pieaugušie. Izglītības iestāde piedāvā apmēram 180 dažādas izglītības programmas. Skolai ir 10 dažādi nozaru institūti.  Skolai ir sadarbība ar 30 dažādām Eiropas valstīm un nozaru uzņēmumiem.  Darba devēju konfederācija organizē mācību procesa praktisko apmācību uzņēmumos. Teorētiskās mācības notiek 3 dienas nedēļā un 2 dienas pie darba devēja. Izglītojamie dokumentē prakses norisi prakses grāmatā, ko beigās vērtē darba devējs. Pēc pārrunām ar darba devēju tiek iegūts vērtējums, kas parāda izglītojamo izpratni un profesionalitāti attiecīgajā nozarē.

APRĪLIS 2013

 • 2013. gada 25. aprīlī Saldus Profesionālajā vidusskolā viesojās Vācijas vēstniecības vēstnieces vietnieks ekonomiskajos jautājumos  Simona kungs. Tikšanās laikā vēstniecības pārstāvji apskatīja skolu, mācību darbnīcas un tikās ar skolas administrāciju un skolas absolventiem R.Šatiku /ceļu būvtehniķis/ un J. Arbidānu /ugunsdzēsējs-glābējs/. Simona kungs tika iepazīstināts ar skolas sadarbību ar dažādām izglītības organizācijām Vācijā. Vairāk kā 60 Saldus Profesionālās vidusskolas izglītojamie no dažādām izglītības programmām ir  papildinājuši  profesionālo pieredzi un ieguvuši jaunas zināšanas Kvalifikācijas prakses laikā.
  Galvenās sarunu tēmas bija saistītas ar profesionālās izglītības jautājumiem Vācijā un Latvijā. Simona kungs iepazīstina ar Vācijas profesionālās izglītības duālo izglītības modeli, kas nodrošina ciešāku skolas un darba devēju sadarbību. Turpmākajā periodā Latvijā ir paredzēts ieviest duālo apmācības modeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Uz ZZ čempionātu. Vairākas skolas kursu komandas ieguvušas ceļazīmi uz ZZ čempionāta pusfinālu Kuldīgā - 10. maijā. Turam īkšķus par 2. b kursu, 2. c-1 un 2. g kursu!
 • 24. aprīlī Kandavā mūsu meiteņu volejbola komanda  Kurzemes – Zemgales  zonas sacensībās ieguva 2. vietu un iespēju cīnīties finālā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • SVEICAM MŪSU DEJU KOLEKTĪVU “ROTA “ un vadītāju Lieni Tarasovu ar  1. pakāpi Saldus  novada  deju  skatē un  iegūto iespēju piedalīties Vislatvijas  XXV DZIESMU UN DEJU SVĒTKOS
 • PRIECĀJAMIES PAR MŪSU ZĒNIEM VOLEJBOLISTIEM, KURI IEGUVA 3. VIETU

Republikas profesionālo skolu, tehnikumu un koledžu 7.čempionātā,uzvarot

 • Rīgas TK 2:1
 • Priekuļu VT 2:0
 • Rīgas CK  2:1
 • piekāpjoties tikai Daugavpils komandai 1:2

Šo uzvaru kaldināja

 • EDGARS KALNIŅŠ
 • RAIVO DABIŅŠ
 • KRISTAPS KALTENIEKS
 • ROLANDS MILOŠEVSKIS
 • MĀRTIŅŠ JERMACĀNS
 • OĻEGS KRICAKS
 • JURĢIS JURIS ŠTRĀLS
 • RAIMONDS  KUNGS
 • TOMS SAMAUSKIS
 • TOMS LEBEDEKS
 • 10. aprīlī - finālsacensības svarcelšanā Kandavā.
   
 • 8. aprīlī - Saldus Profesionālajā vidusskolā uz tikšanos ieradīsies portāla “prakse.lv” darbinieki.

MARTS 2013

 • Šogad ļoti sniegotā  dienā 22.martā, skolas topošie absolventi svinēja savas atvadas no skolas-Gredzenu pasākumā. Jaunāko kursu audzēkņi bija sarūpējuši koncertuzvedumu, bet ceturtkursnieki videorullīšos prezentēja kursa dzīvi četru gadu garumā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 22. martā Kurzemes reģiona Skatuves runas konkursā pulcējās  novadu labākie runātāji, viņu vidū arī mūsu 2.a. kursa audzēknis Armands Narvils, kurš reģionālajā konkursā ieguva 2.pakāpi.
   
 • 22. martā mūsu skolas komanda piedalījās Jauniešu dienās Talsos, pasākumā Too Mainstrem. Jauniešu dienās bija pulcējušies jaunieši  no Latvijas pilsētām , kuri piedalījās dažādās aktivitātēs un konkursos. Komandām uz pasākumu vajadzēja ierasties noteiktās subkultūras dreskodā. Mūsu skolas komanda pārstāvēja subkultūru : urlas.

 • 20. martā Saldus Profesionālajā visusskolā norisinājās Kurzemes – Zemgales reģiona sacensības volejbolā jauniešiem, skolas komanda sīvā cīņā izcīnīja 2.vietu un ceļazīmi uz finālu

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 • 18.03 - 22.03 LAT LIT projekta ietvaros Radošās darbnīcas pamatskolas skolēniem:

18.03. - piedalās Kalnu vidusskolas skolēni

19.03. - Cieceres internātpamatskolas skolēni

20.03. - Kursīšu pamatskolas skolēni

21.03. - Saldus 1.vidusskolas skolēni

22.03. - Jaunlutriņu pamatskolas skolēni

 

Radošā darbības nedēļa - "Meistarstiķis"18.03.2013

 

 • 15. martā, plkst.17.00 Jauniešu centrā “Šķūnis “- Saldus novada konkurss “Talantu parāde “, piedalās arī mūsu skolas pārstāvji : Diāna, Alvils, Matīss.
   
 • Līdz 15. martam tiek gaidīti iesniegumi no Comenius projektā iesaistītajiem jauniešiem Vācijas mobilitātei, kas notiks no 2.06.-7.06.13. Frankfurtē (pie Mainas). Mobilitātes tēma – Teātris pret vardarbību skolā. Dalībniekiem būs jāsagatavo 15 minūšu iestudējums angļu valodā par vardarbības tēmu, kā arī jāsniedz prezentācijas un jāpiedalās diskusijās par veidiem, kā skola un tās audzēkņi cīnās pret vardarbības izpausmēm skolā. Motivācijas vēstules angļu valodā lūdzu sūtīt uz e-pasta adresei aiva.apsa@spv.edu.lv . Mobilitātei tiks atlasīti 4 SPV audzēkņi.
   
 • 13. martā, plkst.10.00 - sporta zālē Kurzemes Zemgales zonas sacensības jauniešiem volejbolā.
   
 • 12. martā, plkst.16.00 - Pārbaudes sacensības svarcelšanā.